Samen (afstudeerproject)

Samen is een boekenserie bestaande uit vijf boeken met een bijbehorend bronnenboek. Deze boekenserie is tot stand gekomen naar aanleiding van een samenwerking tussen mij en vijf kunstenaars met autisme.

Ik heb mij laten inspireren door het werk van deze kunstenaars. Elke kunstenaar werkt vanuit een eigen fascinatie, hierdoor zijn de werken te plaatsen binnen bepaalde thema’s. Naar aanleiding van deze thema’s heb ik een verzameling aangelegd. Elk boek, binnen deze boekenserie, bestaat uit werk van één van de kunstenaars in combinatie met de door mij aangelegde verzameling.

Verzamelingen hebben mij altijd al geïnspireerd. De grote hoeveelheden, precisie, details en het fanatisme voor het behalen van een doel spreken mij binnen het verzamelen het meeste aan. Al deze aspecten komen ook terug binnen het autisme spectrum stoornis, mede hierdoor is de samenwerking tussen mij en de kunstenaars met autisme ontstaan.

Met deze boeken wil ik laten zien wat de kracht is van een inspiratiebron en hoe deze inspiratie uit een onverwachte hoek kan komen.

IMG_2979

IMG_3042

IMG_2974

IMG_2981

IMG_3032

IMG_2982

IMG_3035

IMG_2983

IMG_3037

IMG_2984

IMG_3038

IMG_2985

IMG_3041